Piano leasen

Bent U nog niet helemaal zéker van uw keuze voor de piano dan bieden wij u de mogelijkheid eerst een piano  te leasen (huurkoop) met het recht van kopen. Dat kan handig zijn als u nog maar kortgeleden bent begonnen met piano spelen of nog niet kunt of wilt beslissen over aankoop.

 • Wij hebben een aantal geselecteerde piano’s die we aanbieden voor lease. ( niet elke piano op onze site is beschikbaar voor lease)
 • De betaalde lease kosten worden van de koopprijs afgetrokken, óók als u bij ons een andere piano kiest!
 • Overeenkomst minimaal 12 maanden, maximaal 60 maanden.
 • Overeenkomst na 11 maanden maandelijks opzegbaar.
 • Automatische maandelijkse incasso.
 • Na 60 maanden (5 jaar) is de piano automatisch uw eigendom.
 • Extra korting op het restantbedrag als u besluit eerder tot koop over te gaan. .
 • I.v.m onderhoud kunnen we dit alleen aanbieden als u in onze stemregio woont.( het contract verplicht u de piano elk half jaar door ons te laten stemmen)
 • Eénmalig betaalt u aflevering/administratiekosten
  van 195,00 euro.
 • De korting vervalt als u een andere piano wilt kopen dan de piano waarvoor de lease overeenkomst is afgesloten.
 • In onze showroom leggen we het U graag uit mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn.

Rekenvoorbeeld lease (huurkoop) juli 2022

Aankoop   Per maand    Per jaar
na 1 jr.7,5 % korting
Korting na 2jr 5%
€ 3250.=    € 54.=    € 648.=           
€ 4150.=    € 69.=    € 828.=